top of page
3pngwing.com.png
Image by Christina @ wocintechchat.com

IATA DGR Eğitim Hüküm ve Koşulları

1. Genel Şartlar ve Koşullar

 • Basılı kopya, dijital formatta, diskette veya IATA tarafından veya IATA için kurs katılımcılarına verilen, dağıtılan veya sunulan diğer herhangi bir ortamdaki tüm belgelerin, yazılımların ve diğer materyallerin ("Materyaller") başlığı her zaman IATA'da kalacaktır. Netlik sağlamak için, Materyaller görsel-işitsel çalışmaları ve bunların gerçek zamanlı veya önceden kaydedilmiş olsun, akışlı veya başka bir şekilde dijital olarak yayılmış içeriklerini içerir. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, bu Materyallerin hiçbir kısmı, IATA'nın kendi takdirine bağlı olarak önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi depolama veya alma sistemi de dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir yolla çoğaltılamaz, yeniden biçimlendirilemez veya iletilemez.

 • IATA, bir öğrencinin iletişim bilgilerini, IATA Eğitim mezunlarını işe almak isteyen potansiyel işverenlere iletme hakkını saklı tutar.

 • IATA, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk konusunda güvenilme, zımni garanti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni başka hiçbir garanti vermez.

 • IATA, kurs içeriğini ve/veya yayın yöntemini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

 • IATA, bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, hiçbir durumda bu sözleşme kapsamında ortaya çıkan dolaylı, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

 • Katılımcılar, herhangi bir IATA kursuna veya sınavına kaydolmadan önce yerel gereklilikleri ilgili makamlarla (örneğin ülkenin Sivil Havacılık Otoritesi) doğrulamakla yükümlüdür.

 • Katılımcılar, Eğitim profillerinin pasaportlarında veya ulusal kimliklerinde bulunan adlarını ve doğum tarihlerini içerdiğinden emin olmalıdır, çünkü doğum günü ve doğum ayı sertifikalarında gösterilir ve sertifikaların yeniden verilmesi ücrete tabi olabilir.

 • IATA Training, fiyatları ve para birimlerini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Kursa kayıt sırasında web sitemizde listelenen fiyat ve para birimi, kararlaştırılan fiyat ve para birimi olacaktır.

 • Bir ortak web sitesi ile IATA Training'in web sitesi arasında bir eğitim ürününün fiyatında veya para biriminde bir tutarsızlık olması durumunda, IATA Training'in web sitesi üzerindeki fiyat ve para birimi öncelikli olacaktır.

 • IATA'nın bu sözleşme kapsamındaki zararlara ilişkin sorumluluğu hiçbir durumda ilgili kurs katılımcısı tarafından IATA'ya ödenen kayıt ücreti tutarını aşamaz.

 • IATA, kredi kartıyla ödeme alırken, kullanılan kredi kartının bir kopyası ve kart sahibinin/katılımcının pasaportunun uygun kalitede bir kopyası da dahil olmak üzere daha fazla kimlik doğrulama, belge ve/veya yetkilendirme isteme hakkını saklı tutar. IATA'nın talebinden sonraki 2 iş günü içinde bu tür bilgiler sağlanmazsa, IATA, bu bilgiler sağlanana ve sipariş/kayıt tekrar işlenene kadar siparişi/kaydı iptal etme hakkını saklı tutar.

 • Katılımcının adı ve kredi kartı sahibinin isimleri farklı ise, IATA, siparişle birlikte hem kredi kartı sahibinin hem de katılımcıların uygun kalitede pasaport kopyaları ve kart sahibi onayının uygun imzalı kanıtı sağlanmadığı sürece siparişi derhal iptal etme hakkını saklı tutar.

 • Bu Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler, herhangi bir mahsuplaşma veya karşı talep olmaksızın ve herhangi bir vergi, devlet ücreti veya diğer ücretlerden kesinti veya stopaj (yasaların gerektirdiği durumlar hariç) olmaksızın yapılmalıdır. Kanunen herhangi bir kesinti veya stopaj yapılması gerekiyorsa, Müşteri gerekli tutarı ilgili devlet makamına ödemeli, IATA'ya resmi bir makbuz veya onaylı bir kopya ya da ödemeyi kanıtlayan IATA tarafından kabul edilebilir diğer belgeleri sağlamalı ve IATA'nın bu Sözleşme kapsamında başka bir şekilde hak kazandığı ödemeye ek olarak IATA'ya ödeme yapmalıdır. IATA tarafından fiilen ücretsiz ve tüm vergilerden arındırılmış olarak alınan net tutarın, böyle bir kesinti veya stopaj gerekmeseydi IATA'nın alacağı tam tutara eşit olmasını sağlamak için gerekli olan bu ek tutar.

 • Bu Sözleşmenin hizmetleriyle ilgili olarak herhangi bir vergi (herhangi bir mal ve hizmet vergisi veya diğer katma değer vergisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), harçlar, ücretler, masraflar veya harçlar uygulanırsa, Müşteri, bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken diğer ödemelere ek olarak, bu tür vergilerin, harçların, harçların, harçların ve harçların herhangi birini veya tümünü ödeyecektir. IATA'nın böyle bir vergi veya değerlendirme ödemesi durumunda, Müşteri talep üzerine IATA'ya derhal geri ödeme yapacaktır.

 • Ödeme, vize davet mektubu (varsa) sağlanmadan önce alınmalıdır. Bir vize başvurusunun reddedilmesi durumunda, geri ödemeler yalnızca elçilik veya konsolosluktan vize ret mektubunun sunulması üzerine ödenecektir.

 • IATA'nın iptal politikasına uygun olarak bir geri ödeme yapılması gerekiyorsa IATA, yalnızca ödenen tutarı, iade edilmeyen ilgili idari ücretler ve daha önce tüketilmiş (yani fiziksel olarak sevk edilmiş veya dijital olarak kullanılmış) kursa dahil olan herhangi bir IATA yayınının liste fiyatı düşüldükten sonra iade edecektir.

 • Bir müşterinin kredi notunun düzenlenmesinden sonraki on iki ay içinde bir kursa kaydolmaması ve kredi notunun düzenlenmesinden sonraki on beş ay içinde geri ödeme talep etmemesi durumunda, müşteri IATA'dan kredi talep edemeyeceğini anlar ve kabul eder.

 •  IATA Eğitim Akademik Dürüstlük Politikası, akademik dürüstlük ilkelerini, bu ilkelere aykırı davranışları ve bunların ihlalleriyle mücadele prosedürlerini tanımlar.

Image by Kyle brown

SINIF DERSLERİ - ÖZEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

 • IATA'nın fikri mülkiyet şirket politikası uyarınca, bir katılımcı olarak, eğitim oturumunun ve/veya eğitim materyallerinin fotoğraf çekmesinin, video kaydı yapmanın ve ses kaydının yapılmasının yasak olduğunu anlar ve kabul edersiniz.

 • IATA kimlik bilgilerini aldıktan sonra, adınızın ve sınıf resminizin IATA tarafından oluşturulacak ve sürdürülecek bir Çevrimiçi Kayıt Defterinin parçası olarak IATA'nın web sitesinde yayınlanabileceğini kabul edersiniz.

Önkoşullar

 • Bu hüküm ve koşulları kabul ederek katılımcı, kayıt yaptırdığı kursun ön koşullarını yerine getirdiğini belgelemektedir. Özellikle, katılımcı eğitim dilinde okuyabildiğini, yazabildiğini ve iletişim kurabildiğini onaylar (ICAO'nun önerdiği dil yeterlilik seviyesi 4'e göre).

Son Kayıt Tarihi

 • Tüm kayıtlar kurs başlangıç tarihinden en geç 21 gün önce alınmalıdır. Geç kayıtlar, koltukların müsait olması koşuluyla kabul edilecektir.

Ödeme Bilgileri

 • Ödeme kredi kartı, banka havalesi veya IATA takas merkezi aracılığıyla yapılabilir - nakit ödemeler kabul edilemez. Ödemenin alınmaması durumunda, IATA sertifika, diploma veya katılım mektubunu alıkoyacak ve sınıfa erişimi reddetme hakkını saklı tutar ve banka havalelerinin hizmetin verilmesinden sonraki 45 gün içinde IATA'ya ulaşamaması durumunda IATA takas odası üyelerinden Takas Dairesi aracılığıyla ücret talep eder.

 • Tam ödeme, sınıfın başlamasından 4 hafta önce (veya kayıt sırasında, hangisi daha sonraysa) alınmalıdır. Erken rezervasyon indirimi sadece kredi kartı ödemeleri için geçerlidir.

İptal Politikası

Katılımcı tarafından yapılan iptal:

 • IATA tarafından kursun başlamasından 21 günden daha uzun bir süre önce alınan iptal: Kurs ücreti, ilk kaydın kurs başlangıç tarihinden itibaren on iki ay içinde web sitemiz aracılığıyla satın alınan diğer IATA eğitim kursları için kullanılmak üzere kredilendirilecektir. Alternatif olarak, kurs ücreti katılımcıya tamamen iade edilebilir.

 • IATA tarafından kursun başlamasına 21 günden daha az bir süre kala alınan iptal: Kurs ücreti, eksi 500 ABD Doları tutarında iade edilemez bir idari ücret, ilk kaydın kurs başlangıç tarihinden itibaren on iki ay içinde web sitemiz aracılığıyla satın alınan diğer IATA eğitim kursları için kullanılmak üzere kredilendirilecektir. Kredi bir yıl sonra kullanılmazsa katılımcı kalan tutarın iadesini almaya hak kazanır.

IATA tarafından yapılan iptal:
IATA, kurs başlangıcından 21 gün öncesine kadar herhangi bir kursu iptal etme hakkını saklı tutar ve iptali takip eden on iki aylık bir süre içinde planlanan sonraki kurslar için geçerli olan bir kredi notunu derhal düzenleyecektir. Alternatif olarak, kurs ücreti katılımcıya tamamen iade edilebilir. IATA, kurs ücreti ödemesinin IATA tarafından alınıp alınmadığına bakılmaksızın, kurs katılımcıları tarafından yapılan diğer masraflardan (ör. uçak bileti veya otel ücretleri) sorumlu olmayacaktır.

Notlandırma ve Devam

Sertifikasyon

 • İsviçre'de DGR Eğitmeni olmak istiyorsanız, FOCA tarafından yetkilendirilmek için eğitiminizi İsviçre içinde tamamlamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

Minimum yaş

 • Kurs katılımcıları, kursa katılmak için kursun düzenleneceği yargı bölgesinde yasal yetişkin yaşta olmalıdır. IATA, bu gereksinimi karşılamayan katılımcıların girişini reddetme hakkını saklı tutar.

Video Görünümü

 • IATA eğitim oturumlarının kaydedilebileceğini ve fotoğraflanabileceğini kabul etmektesiniz ve bu vesileyle kaydedilmeye ve fotoğraflanmasına izin veriyorsunuz ve IATA'ya bu kayıtları ve/veya fotoğrafları tek başına veya diğer kayıtlarla ve/veya fotoğraflarla birlikte reklam, tanıtım, ticari veya diğer ticari amaçlarla kullanma hakkı vermektesiniz.

 • Kullanılan "fotoğraf" veya "fotoğraflanmış" teriminin hareketsiz fotoğrafları ve video çekimlerini içerdiğini kabul edersiniz.

 • Ayrıca, IATA tarafından çoğaltılmasına izin verirsiniz ve IATA'ya, söz konusu fotoğraf ve kayıtları, internet ve sınıf projeksiyonları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm iç ve dış pazarlarda kullanılmak üzere çoğaltmasına ve kullanmasına izin verirsiniz.

 • İşbu belge ile IATA'yı, çalışanlarını ve müşterilerini bu tür kullanımlar nedeniyle her türlü hak talebinden muaf tutmaktasınız.

 Özel Şartlar ve Koşullar:   Sanal Sınıf Dersleri

 • IATA'nın fikri mülkiyet şirket politikası uyarınca, bir katılımcı olarak, sanal eğitim oturumunun ve/veya eğitim materyallerinin fotoğrafını çekmenin, video kaydı yapmanın ve ses kaydı yapmanın veya başka bir şekilde kaydetmenin veya yakalamanın yasak olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

 • IATA kimlik bilgilerini aldıktan sonra, adınızın ve sınıf resminizin IATA tarafından oluşturulacak ve sürdürülecek bir Çevrimiçi Kayıt Defterinin parçası olarak IATA'nın web sitesinde yayınlanabileceğini kabul edersiniz.

 • Önkoşullar

 • Bu hüküm ve koşulları kabul ederek katılımcı, kayıt yaptırdığı kursun ön koşullarını yerine getirdiğini belgelemektedir. Özellikle, katılımcı eğitim dilinde okuyabildiğini, yazabildiğini ve iletişim kurabildiğini onaylar (ICAO'nun önerdiği dil yeterlilik seviyesi 4'e göre).

 • Katılımcı, IATA web sitesinde listelenen sanal sınıflara ve kurs içeriğine erişmek için minimum teknik gereklilikleri yerine getirme yeteneğini onaylar: www.iata.org/vc-technical-requirements

 • Son Kayıt Tarihi

 • Tüm kayıtlar kurs başlangıç tarihinden en geç 14 gün önce alınmalıdır. Geç kayıtlar, koltukların müsait olması koşuluyla kabul edilecektir.

 • Ödeme Bilgileri

 • Ödeme kredi kartı, banka havalesi veya IATA takas merkezi aracılığıyla yapılabilir - nakit ödemeler kabul edilemez. Ödemenin alınmaması durumunda, IATA sertifika, diploma veya katılım mektubunu alıkoyacak ve sınıfa erişimi reddetme hakkını saklı tutar ve banka havalelerinin hizmetin verilmesinden sonraki 45 gün içinde IATA'ya ulaşamaması durumunda IATA takas odası üyelerinden Takas Dairesi aracılığıyla ücret talep eder.

 • Tam ödeme, sınıfın başlamasından 4 hafta önce (veya kayıt sırasında, hangisi daha sonraysa) alınmalıdır. Erken rezervasyon indirimi sadece kredi kartı ödemeleri için geçerlidir.

 • İptal Politikası

 • Katılımcı tarafından yapılan iptal:

 • IATA tarafından kursun başlamasından 14 günden daha uzun bir süre önce alınan iptal: Kurs ücreti, ilk kaydın kurs başlangıç tarihinden itibaren on iki ay içinde web sitemiz aracılığıyla satın alınan diğer IATA eğitim kursları için kullanılmak üzere kredilendirilecektir. Alternatif olarak, kurs ücreti katılımcıya tamamen iade edilebilir.

 • IATA tarafından kursun başlamasından 14 gün veya daha kısa bir süre önce alınan iptal: Kurs ücreti, 500 ABD Doları tutarında iade edilmeyen bir idari ücret düşüldükten sonra, ilk kaydın kurs başlangıç tarihinden itibaren on iki ay içinde web sitemiz aracılığıyla satın alınan diğer IATA eğitim kursları için kullanılmak üzere kredilendirilecektir. Kredi bir yıl sonra kullanılmazsa katılımcı kalan tutarın iadesini almaya hak kazanır.

 • IATA tarafından yapılan iptal: IATA,
  kurs başlamadan 14 gün öncesine kadar herhangi bir kursu iptal etme hakkını saklı tutar ve iptali takip eden on iki aylık bir süre içinde planlanan sonraki kurslar için geçerli olan bir kredi notunu derhal düzenleyecektir. Alternatif olarak, kurs ücreti katılımcıya tamamen iade edilebilir. IATA, kurs ücreti ödemesinin IATA tarafından alınıp alınmadığına bakılmaksızın kurs katılımcıları tarafından yapılan diğer masraflardan sorumlu olmayacaktır.

 • Notlandırma ve Devam

 •  IATA Eğitim Not Verme Politikası (katılım politikasıyla), IATA Eğitim'in not verme sistemini, kursa uygulanabilir olduğunda açıklar, devam ve katılım gereksinimlerini belirler ve eğitmenlerin öğrenci performansına not vermek için kullandıkları ölçütleri açıklar.

 • Sertifikasyon

 • IATA'nın Tehlikeli Madde Düzenlemeleri (DGR) Tekrarlayan Kategori 6 için sanal sınıf kursu, COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak seyahat ve iş kısıtlamaları altında DGR sertifikalarının yenilenmesini ele almak için geliştirilmiştir. Bir sanal sınıf eğitim çözümünün kabul edilip edilmeyeceğini uygun yerel otoritenize danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

 • Minimum yaş

 • Kurs katılımcıları, kursa katılmak için kursun düzenleneceği yargı bölgesinde yasal yetişkin yaşta olmalıdır. IATA, bu gereksinimi karşılamayan katılımcıların girişini reddetme hakkını saklı tutar.

 • Video Görünümü

 • IATA eğitim oturumlarının kaydedilebileceğini ve fotoğraflanabileceğini kabul etmektesiniz ve bu vesileyle kaydedilmeye ve fotoğraflanmasına izin veriyorsunuz ve IATA'ya bu kayıtları ve/veya fotoğrafları tek başına veya diğer kayıtlarla ve/veya fotoğraflarla birlikte reklam, tanıtım, ticari veya diğer ticari amaçlarla kullanma hakkı vermektesiniz.

 • Kullanılan "fotoğraf" veya "fotoğraflanmış" teriminin hareketsiz fotoğrafları, video çekimlerini ve video akışı çekimlerini içerdiğini kabul edersiniz.

 • Ayrıca, IATA tarafından çoğaltılmasına izin verirsiniz ve IATA'ya, söz konusu fotoğraf ve kayıtları, internet ve sınıf projeksiyonları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm iç ve dış pazarlarda kullanılmak üzere çoğaltmasına ve kullanmasına izin verirsiniz.

 • İşbu belge ile IATA'yı, çalışanlarını ve müşterilerini bu tür kullanımlar nedeniyle her türlü hak talebinden muaf tutmaktasınız.

CANLI Sanal Sınıf Teknik Gereksinimleri

 • IATA Training LIVE sanal sınıf kursları, yüksek nitelikli bir IATA Eğitmeni tarafından sunulan canlı oturumlarla katılımcıların grup ödevlerinde etkileşime girebileceği, katılabileceği ve işbirliği yapabileceği gerçek zamanlı eğitmen liderliğinde bir eğitim ortamı sağlar.

 • Kursun her günü, katılımınızı gerektiren canlı etkileşimli sanal sınıf oturumlarını, birden fazla Soru-Cevap oturumunu ve projeler, araştırma, ek okuma ve videolar dahil olmak üzere kendi kendine çalışma materyallerine harcanan ek zamanı içerecektir.

 • Bazı kurslar kurs öncesi okuma veya ödevler içerir. Kurs başlangıç tarihinden bir hafta önce Eğitim Koordinatörünüzden gelen ve daha fazla ayrıntı içeren bir e-posta olup olmadığına dikkat edin.

 • Sanal sınıfınıza hazır olun!

 • Lütfen ses ayarlarınızı kontrol etmek için planlanan başlangıç saatinden 10 dakika önce sanal sınıfa katılın.

 • E-postanızı ve diğer açık pencereleri, programları veya uygulamaları kapatın

 • Arka plan gürültüsünü en aza indirmek için konuşmadığınız zamanlarda mikrofonunuzu sessiz tuttuğunuzdan emin olun.

 • Normal bir sınıf oturumunda, toplantıda veya tartışmada izleyeceğiniz aynı toplantı görgü kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

 • Daha ayrıntılı teknik özellikler için lütfen aşağıdakileri okuyun:

 •  

 • Yazılım gereksinimleri

 • Cisco WebEx
  Sanal sınıflar, web tarayıcınız üzerinden eğitim oturumuna katılmanıza olanak tanıyan Cisco WebEx web uygulamasında barındırılır, ancak en iyi kullanıcı deneyimi için lütfen tüm işlevlerden yararlanmak için masaüstü için WebEx'i indirip yükleyin.

 • Sabit İnternet bağlantısı
  Lütfen sabit bir İnternet bağlantınız olduğundan emin olun.

 • Ses ve video ayarlarınızı
  test etme Eğitim veya sınav oturumuna katılmadan önce kulaklığınızı, videonuzu ve mikrofonunuzu test etmek iyi bir fikirdir.

 • Donanım gereksinimleri

 • Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar Eğitim için gereken tüm araçlara sahip olmanıza ve bunları kullanmanıza izin vereceğinden, katılmak için bir dizüstü bilgisayar veya bilgisayar
  kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

 • Mikrofon / Kulaklık
  Sesli sohbet için bir mikrofona ihtiyacınız olacak. Daha iyi ses kalitesi ve arka plan gürültüsünü en aza indirmek için bir kulaklık (mikrofon takılı) kullanılması önerilir

 • Web Kamerası
  DGR kursları için sınavlar için web kameraları gereklidir, aksi takdirde isteğe bağlıdır, ancak yine de önerilir. Eğitmeniniz, eğitim oturumu sırasında videonuzu başlatmanızı isteyebilir.

 • Webex teknik gereksinimleri

 • Başlarken

 • Webex Web Uygulaması ile Eğitim Oturumunuzu başlatın ve katılın

 • Webex Eklentisinin Chrome veya Firefox Kullanarak Bir Toplantıya Katılmasını Nasıl Etkinleştirebilirim?

 • MAC kullanıcıları için

 • Mac ve Webex Uyumluluğu Minimum gereksinimleriyle İlgili Sık Sorulan Sorular

 • Safari Tarayıcısını Kullanarak Bir Etkinliği Başlatırken veya Etkinliğe Katılırken Genişletmeleri Yükleme İsteme

 • Windows için Tarayıcı

 • Internet Explorer 11 (32 bit/64 bit)

 • Microsoft Edge Chromium, sürüm 80.0.361.109 (Resmi yapı)

 • Mozilla Firefox 52 veya üzeri

 • Chrome'un en son 32 bit/64 bit sürümü

 • Minimum Sistem Gereksinimleri Windows

 • Intel Çift Çekirdekli CPU 2,XX GHz veya AMD işlemci (2 GB RAM önerilir)

 • JavaScript ve tarayıcılarda etkinleştirilen çerezler

 • Mozilla Firefox ve Google Chrome kullanıcıları için Java gerekli değildir.

 • Mac OS X için Tarayıcı

 • Firefox 52 ve üzeri

 • Safari 11 ve sonrası

 • Chrome'un en son 32 bit/64 bit sürümü

 • Minimum Sistem Gereksinimleri Mac OS X

 • Intel CPU tabanlı (en az 2 GB RAM)

 • Oracle Java 6 - Oracle Java 8 tarayıcılarında JavaScript ve çerezler etkinleştirildi

 • Minimum bant genişliği gereksinimleri

 • Standart Kaliteli Video: 0,5 Mbps (Alma) ve 0,5 Mbps (Gönderme)

 • Moodle teknik gereksinimleri

 • Geçerli bir işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayar (örneğin: Windows: Windows 10 veya Macintosh: Mac OS X 10.7+)

 • İnternet erişimi. DSL veya Geniş bant erişimi önerilir.

 • Aşağıdaki tarayıcılar genellikle Moodle Desktop ile uyumludur:

 • Firefox Chrome (Windows için önerilir)

 • Internet Explorer Not: Herhangi bir sorun olmaması için güncel olmalıdır

 • Safari (Mac için önerilir) Not: Sorun olmaması için güncel olmalıdır

 • Cep 

 • Safari

 • Google Chrome

 • En iyi deneyim ve optimum güvenlik için tarayıcınızı güncel tutmanızı öneririz.

 • Kaynak görüntüleme/gönderme yazılımı

 • Adobe Reader ve Adobe Flash Player'ın en son sürümünü kullanın.

 • Bazı ödevleri tamamlamak ve göndermek için kelime işlem yazılımı (Microsoft Office) gereklidir.

 • Ayarlar

 • Aşağıdakilerin etkinleştirilmesini öneririz:

 • Kurabiye

 • Pop-up'lar (hem İnternet tarayıcısında hem de güvenlik yazılımında)

 • Javascript (İngilizce)

 • Gerekli Temel Bilgisayar Becerileri

 • Bilgisayara dosya ve klasör kaydetme ve bulma

 • Metin kopyalama/kesme ve yapıştırma

 • Microsoft Word gibi bir sözcük işlem uygulaması kullanma

 • Belge ve ödev ekleme ve yükleme

 • E-posta gönderme ve alma

 • Kursunuza ve Web'deki diğer çevrimiçi kaynaklara erişmek için desteklenen bir web tarayıcısı kullanma.

bottom of page