top of page

CBTA NEDİR ?

CBTA MERKEZLERİ PROGRAMI NE İŞE YARAR ?

Image by Campaign Creators

CANLI SANAL SINIFLAR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yetkinlik Bazlı Eğitim ve Değerlendirme Merkezleri programı (CBTA Merkezleri programı), tehlikeli maddeler için yetkinlik bazlı eğitim ve değerlendirme hükümlerine göre faaliyet gösteren kuruluşların tanınmasına ilişkin Küresel Akreditasyon Standartlarıdır. CBTA merkezleri programı, operatörler, Sivil Havacılık Otoriteleri ve Eğitim organizasyonları dahil olmak üzere havacılık endüstrisindeki kuruluşları desteklemeyi, Yetkinlik bazlı Eğitim ve değerlendirme yaklaşımına ve uluslararası ve endüstri ile uyumluluğa dayalı tehlikeli madde eğitim programları için kapasite ve kaynak geliştirmeyi amaçlamaktadır.

CBTA Merkezleri, tanınmış kuruluşlara akredite yetkinlik bazlı tehlikeli madde eğitimi ve değerlendirmesi ve diğer öğrenme çözümleri sağlama fırsatı verir. Tanınmış kuruluş, başarılı bir akredite eğitim kursunu tamamlayan öğrenen için ortak markalı IATA sertifikası ile uluslararası kabul görmüş yeterlilikler sağlayabilecektir.

 

Image by Christina @ wocintechchat.com

CBTA merkezleri programı hedeflerine nasıl ulaşır ?

CBTA Merkezleri programı, bir kuruluşu bir değerlendirme süreci aracılığıyla tanır. Başvuru sahipleri, kuruluşun CBTA Merkezleri Değerlendirme Kontrol Listesinde belirtilen kriterlere uygunluğunu belirlemek için IATA nitelikli değerlendirici tarafından yürütülen bir CBTA merkezleri değerlendirmesini başarıyla geçmelidir.

Sertifika akreditasyonu elde etme süreci içinde üç farklı aşamayı kapsar ;
Değerlendirme: Kuruluşunuz, CBTA merkezleri değerlendirme kontrol listesine göre eğitim sistemi, programı, materyali ve içeriği hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapacaktır. Doğrulama: Değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, eğitim programınız ve metodolojiniz doğrulanacak ve IATA tarafından onaylandığı anda puanlanacaktır.

Sertifikasyon:
Başarılı olursanız, belirli bir bölge veya yetki alanında akrediteli yetkinliğe dayalı tehlikeli maddeler eğitimi ve değerlendirmesini sağlamak için CBTA Merkezleri programı tarafından tanınacaksınız.

Sertifika türleri CBTA merkezleri programına göre üç akreditasyondan oluşur:
1. Corporate (Kurumsal) 
2. Provider (Sağlayıcı)
3. Excellence (Mükemmeliyet)


1. CBTA Kurumsal 'CBTA Corporate' akreditasyonu, çalışanlarına IATA tehlikeli madde yönetmeliklerine (DGR) uygun "kurum içi tehlikeli madde eğitimi" veren kuruluşlara verilir ve Ek H. CBTA Kurumsal akreditasyonu, Operatörlerin kuruluştaki kritik operasyon alanlarında tehlikeli madde eğitim sistemlerini, politikalarını, standartlarını, prosedürlerini ve kalite yönetimini değerlendirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. 

2. CBTA Sağlayıcı 'CBTA Provider' akreditasyonu, belirli bir bölge veya ticari yetkiler dahilindeki müşterilere tehlikeli maddeler eğitimi sunan ve IATA tehlikeli madde düzenlemelerine uygun olarak belirli standartlaştırılmış iyi tanımlanmış iş işlevleri içeren kuruluşlara verilir. (ATC,ATS Akrediteli Okullar vb.)

Ek H.6. CBTA Sağlayıcı akreditasyonu, eğitim kuruluşlarının tehlikeli madde eğitim ve değerlendirme materyallerini, kurs modüllerini ve belirli standartlaştırılmış iyi tanımlanmış operasyonel iş işlevleri için içeriklerini değerlendirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır.


Müşterilere, eğitim sunan kuruluşlara, eğitim kurslarının belirli tanımlanmış iş işlevleri için IATA'nın Tehlikeli Maddeler Düzenlemeleri (DGR) eğitim hükümlerine göre kıyaslandığını ve karşılandığını doğrulayarak IATA'dan 'CBTA Sağlayıcı' akreditasyonu alma fırsatı sunar.

CBTA Sağlayıcı akreditasyonuna sahip kuruluşlar, belirli bir bölge veya yargı yetkisi dahilindeki müşterilere akrediteli yetkinlik bazlı tehlikeli mal eğitimi ve değerlendirmesini satma fırsatına sahiptir. CBTA Sağlayıcıları, akrediteli eğitim kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için ortak markalı IATA kurs sertifikası ile uluslararası kabul görmüş yeterlilikleri sağlayabilecektir.

3. CBTA Mükemmelliği 'CBTA Excellence' akreditasyonu, IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (DGR) – Ek H.5 uyarınca tehlikeli maddeler için yetkinlik bazlı eğitim ve değerlendirmenin geliştirilmesi için sektöre çözüm ve hizmet sunan kuruluşlara verilmektedir.

CBTA Mükemmellik akreditasyonu, eğitim kuruluşlarının, tehlikeli maddeler için yetkinlik temelli eğitim ve değerlendirme ile geliştirmeye yönelik analiz ve tasarım metodolojilerini, materyallerini, araçlarını ve uygulamalarını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. CBTA Mükemmellik akreditasyonu, tanımlanmış bir dizi üst düzey kritere göre değerlendirilecektir.

Image by Kyle brown

CBTA Center akreditasyonlarının avantajları :

 • Tehlikeli madde eğitim standartlarını karşıladığı için uluslararası tanınırlık kazanın

 • Yüksek kalitede ve uluslararası kabul görmüş eğitimler sunun

 • Ortak markalı IATA sertifikalarının verilmesi

 • Belirtilen promosyonlar için uygun CBTA Center logosunu kullanma izni

 • IATA kayıt defterinde web listesi

 • IATA DGR kılavuzundaki yayın listesi

 • Gelişmiş müşteri memnuniyeti ve artan rekabet gücü

 • IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinin (DGR) en son baskısının yıllık bir (1) ücretsiz kopyasını alın – İngilizce versiyonu

 • Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerle birlikte mevzuat ve eğitim konuları hakkında erken bilgi alın

 • Sektörümüzden gelen teknik ve eğitim sorularına yanıt veren IATA'nın Tehlikeli Madde Yardım Hattı Hizmetinden sürekli destek

 • IATA Tehlikeli Madde Düzenlemeleri eğitim kurslarında üye fiyatlandırması

 • IATA'nın yıllık Dünya Kargo Sempozyumu ve IATA Kargo etkinlikleri için kayıt ücretinde indirim

bottom of page