top of page

"TEHLİKELİ MADDELER DGD BEYAN ÖRNEKLERİ"

TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI, IATA 64 NCÜ BASKI 2023 BASKI KİTABI, BÖLÜM-8, REFERANS 8.1 DOKUMANTASYON, DGD (GÖNDERİCİ BEYANNAMESİ)  İLE İLGİLİ TÜM GEREKLİLİKLERİ BELİRTMEKTEDİR. BURADAN YOLA ÇIKARAK AŞAĞIDA TEHLİKELİ MADDE TAŞIMALARI İÇİN DGD BEYANLARININ NASIL YAPILACAĞINA AIT ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER SUNULMUŞTUR.

Örnekler IATA DGR 64 ncü Baskı 2023 Yılı Kitabı
Referanslarına göre hazırlanmıştır.

bottom of page