top of page

"TEHLİKELİ MADDELER AIRWAYBILL BEYAN ÖRNEKLERİ"

TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI, IATA 64 NCÜ BASKI 2023 BASKI KİTABI, BÖLÜM-8, REFERANS 8.2 DOKUMANTASYON, AIRWAYBILL (HAVA YÜK SENEDİ) KONŞİMENTO İLE İLGİLİ TÜM GEREKLİLİKLERİ BELİRTMEKTEDİR. BURADAN YOLA ÇIKARAK AŞAĞIDA TEHLİKELİ MADDE TAŞIMALARI İÇİN AIRWAYBILL BEYANLARININ NASIL YAPILACAĞINA AIT ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER SUNULMUŞTUR.

UNIT 8_Sayfa_18_Görüntü_0001a copy.png
UNIT 8_Sayfa_14_Görüntü_0001a copy.png

Örnekler IATA DGR 64 ncü Baskı 2023 Yılı Kitabı
Referanslarına göre hazırlanmıştır.

bottom of page